Je naam in HOOFDLETTERS? - Deel 3

Al eerder schreef ik twee artikelen over je naam in HOOFDLETTERS. De reacties logen er niet om: de een begreep er niks van, de ander misschien iets meer maar over het algemeen staat men je vreemd aan te kijken als je vraagt waarom jouw naam op een bekeuring in HOOFDLETTERS geschreven staat. Weet men niet. En ik vraag het nu al meer dan 10 jaar aan iedereen die ik maar vragen kan: waarom is dat? Waarom stuurt de belasting, bank en justitie jou post op jouw naam in HOOFDLETTERS? Simpel: omdat jouw naam in HOOFDLETTERS jouw slavennaam is waarvan je denkt dat jij dat bent…

Je wordt geboren als mens, je vader gaat aangifte doen van geboorte op het 'gemene tehuis' en daar verandert de overheid jou zonder pardon van 'mens' in een juridische entiteit die men 'Natuurlijk Persoon' noemt. Een papieren versie van jou als mens, waarmee de overheid jou met rekeningen om de oren kan slaan. Althans, zolang jij denkt dat jij de persoon bent die op de rekening staat, maar dat is niet zo. Je bent geen 'persoon' maar een mens. En dat je van een 'mens' een 'persoon' kan maken, staat zelfs in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM):

Artikel 6: 'Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.'

Zo, weten we dat ook weer. Een MENS heeft het recht om als PERSOON erkend te worden maar de mens is GEEN persoon. Dat maakt de overheid van jou, zonder toestemming overigens. En vanaf het moment van inschrijven bij de almachtige overheid via je geboorteakte, ben je ingelijfd om de rest van je leven te denken dat jij een persoon bent. Dat vindt de overheid fijn en daarmee kan men je belasting en andere rekeningen laten betalen. Zolang jij maar denkt dat jij de persoon bent die op de brief vermeld staat. In mijn geval is dat R J BOERMAN (of R.J. BOERMAN, BOERMAN RJ, etc). En dat ben ik niet. Ik ben een Soeverein Mens van Vlees en Bloed die luistert naar de naam Robert; van de familie Boerman. Dat is de MENS, die ander is een papieren entiteit die door de overheid is gecreëerd, dan ben ik niet. Laten we het niet hebben over de dikke 6 ton die de overheid op basis van een kopie van jouw geboorteakte in HOOFDLETTERS van de Nederlandsche Bank leent en die jij in je werkzame leven aan allerlei belastingen via diezelfde overheid aan de Bank terug mag betalen. Omdat de overheid op jouw naam geld geleend heeft. Daarom mag je belasting betalen. Onzin? Tuurlijk, de eerste die beweerde dat de aarde rond was, was ook knettergek…

Je naam in HOOFDLETTERS. Waar komt dat nou vandaan? Van de Romeinen. Daar schreef men de naam van een Vrij Mens met gewone letters, maar de naam van een slaaf werd volledig in HOOFDLETTERS geschreven. Om daarmee het verschil tussen een Vrije Mens en Slaaf aan te geven. En kijk nu nog eens op je bekeuring, bankafschrift of belastingformulier hoe jouw naam daar geschreven staat. Juist, volledig in HOOFDLETTERS. Dat is jouw SLAVENNAAM waarvan jij denkt dat jij het bent. Maar dat ben je niet want kijk maar eens op je geboorteakte – een officieel overheidsdocument overigens - hoe jouw naam daar geschreven staat. Zie je? Daar staat jouw naam geschreven zoals je vader aan de ambtenaar van de gemeente heeft doorgegeven. Met de 'kleine letterversie' zoals ik het noem. En zolang jij denk dat de aanslag van de belastingdienst in HOOFDLETTERS voor jou bestemd is, zolang jij je vereenzelvigt met de HOOFDLETTER-naam, is er niets aan de hand. Voor de overheid en bank tenminste niet, want die collecteren jouw belastingcenten maar wat graag. Voor jou is er wel wat aan de hand want jij betaalt je onderhand blauw aan belastingen.

Een ander interessant punt van de UVRM (artikel 4) zegt:

'Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.’

Hmm, mijn vraag aan jou is: heeft jouw vader met de aangifte van jouw geboorte op het 'gemene tehuis' ook een contract getekend waarmee de overheid op jouw naam geld van de Nederlandsche Bank mag lenen en dat jij dat in je leven via belastingen terug betaalt? Heb jij een contract of overeenkomst met de belastingdienst waarop staat dat je volgens contract wegenbelasting moet betalen? Nee, dat dacht ik al. Dat heeft niemand. Dat is de truc met de HOOFDLETTERS want zolang jij denkt dat je je naam bent, betaal je. En veel ook...

Tijd voor verandering, tijd voor actie want ondergetekende is sinds enkele maanden bezig met de wegenbelasting. Ik vertik het ten ene male om een smak wegenbelasting te betalen terwijl er maar een klein percentage (ongeveer 10%?) van de opbrengt voor het onderhoud van de wegen bestemd is. En ik vertik het om met mijn bijdrage wegenbelasting de oorlog in Afghanistan te financieren. Dus bezwaar indienen op basis van de HOOFDLETTER-naam en natuurlijk een stapel WOB-verzoeken. Gewoon zoals de Nederlandse wet het voorschrijft. En ik ben niet de enige die dit doet. Veel Soevereine Mensen van Vlees en Bloed zijn een bezwaarprocedure met de belastingdienst aangegaan. En met succes want we merken dat de belastingdienst het werk niet meer aan kan. Men is niet in staat de bezwaarschriften binnen de door de wet gestelde termijn te beantwoorden, laat staan dan men in staat is om de veelvuldige WOB-verzoeken kan verwerken. Het systeem loopt vast en ik ben bereid om daar aan mee te werken. Vandaar dat naast www.ikclaimmijnnaam.nl inmiddels ook de websites www.hypotheekdrama.nl en www.ikmaakbezwaar.net in de lucht zijn (update juli 2020: deze website zijn helaas uit de lucht). Vooral hypohteekdrama.nl is interessant omdat er momenteel 70.000 gezinnen in de betalingsproblemen met hun hypotheek zitten. 70.000 gezinnen die op het punt staan hun huis uitgezet te worden omdat de banken en de bijbehorende elite hebberig zijn. Maar wat zou er gebeuren als al die 70.000 gezinnen (280.000 mensen?) hun krachten bundelen en zich aansluiten of willen laten vertegenwoordigen door de werkgroep van Soevereine Mensen? Wat zou er gebeuren als we met 70.000 gezinnen bij de banken gaan melden dat deze mensen geen cent meer betalen? Ik denk dat het feest voor de banken dan snel afgelopen is. Eendracht maakt macht en bovenstaande websites en dit artikel moeten er toe bijdragen dat de kennis verspreid wordt en dat begrepen wordt dat we de krachten moeten bundelen. Gezamenlijk kunnen we het corrupte systeem plat leggen om de Overheid met haar eigen regels te verslaan. If you can’t beat them, join them. Doe je mee?

Wordt vervolgd.

Robert; van de familie Boerman - 03-08-2012

Je naam in HOOFDLETTERS? - Deel 1

Je naam in HOOFDLETTERS? - Deel 2DISCLAIMER