Je naam in HOOFDLETTERS? - Deel 2

In deel 1 van ‘Je naam in HOOFDLETTERS’ vroeg ik mezelf af waarom mijn naam in hoofdletters geschreven wordt in post van belasting, bank en bekeuring (BBB). Ben ik inderdaad BOERMAN RJ die op de bekeuring staat of ben ik Robert Johan Boerman, zoals mijn vader mij bij de gemeente heeft ingeschreven? Of om te beginnen met de vraag waarmee ik deel 1 eindigde: wie ben ik?

Of je er nu wel of niet om gevraagd hebt, op een bepaald moment word je geboren en dan begint het Feest des Levens. Amper goed en wel geboren en de eerste verplichtingen voor de kersverse vader staat hem al te wachten: de aangifte van zijn kind op het ‘Gemene Tehuis’. Daar ben je als vader volgens de Nederlandse wet namelijk toe verplicht. De moeder is bevoegd tot aangifte, voor de rest is iedereen die bij de geboorte aanwezig was, verplicht aangifte te doen bij de burgerlijke stand.

Eenmaal voor de gemeentebalie, neemt een ambtenaar de gegevens van vader, moeder en kind op in de gemeentelijke basisadministratie. De naam van het kind wordt ingevoerd zoals het Nederlandse taalgebruik voorschrijft: De eerste letter van de voornaam en familienaam wordt met een hoofdletter geschreven, gevolgd door kleine letters: Robert Johan Boerman. Zoals het hoort. Vervolgens wordt er een kopie van de geboorteakte gemaakt die wordt opgeslagen bij de Justitiële Informatiedienst te Almelo. Daar worden de zogenaamde dubbelen van alle geboorteaktes bewaard. Onlangs heb ik bij de Justitiële Informatiedienst een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) ingediend om mij een kopie te sturen van de kopie van mijn geboorteakte zoals die bij de Justitiële Informatiedienst is opgeslagen. Het antwoord dat ik ontving was dat "de berustende bescheiden die bij de Justitiële Informatiedienst zijn ondergebracht (de dubbelen) niet openbaar zijn". En toen ben ik nog nieuwsgieriger geworden naar de kopie dat bij de Justitiële Informatiedienst ligt, want ik wil graag weten hoe mijn naam op die kopie vermeld staat. Dit omdat het origineel van mijn geboorteakte een met de typemachine ingevulde akte is. En ook op die oude typemachine zat een Caps Lock-toets.

Laat ik duidelijk zijn: ik stel dus niet dat er bij de Justitiële Informatiedienst een kopie van mijn akte in hoofdletters ligt, maar aangezien ik dit tot op heden niet kan controleren, moet ik er rekening mee houden dat dit het geval is. Het is dus mogelijk dat de ambtenaar die in 1963 voor mij een geboorteakte met kleine letters heeft gemaakt, de Caps Lock-toets gebruikt heeft voor de duplicaatakte waarop mijn naam in hoofdletters geschreven staat.

Zo, de aangifte is nu een feit; de koter is opgenomen in het almachtige controlesysteem van de overheid waar geen ontsnappen meer aan is en vader kan naar huis om beschuit met muisjes te eten. En een 'burgerservicenummer' (BSN) heeft die kleine ook al, die werd zojuist automatisch gegenereerd. Wat handig, en nooit meer van af te komen helaas. Dat handige nummer komt straks overal terug. Op rijbewijs, paspoort, belastingaangifte, noem maar op. Trouwens, draai de letters van het burgerservicenummer eens om: NSB…

Maar goed, we slaan wat jaren over en ik ben onderhand 18 geworden en wil een rijbewijs gaan halen. Eitje, en het ding in de zak, maar binnen een paar weken krijg ik een bekeuring. Eens kijken hoe de overheid mijn naam op dat roze plastic ding geschreven heeft: Robert J Boerman. Hmm, da’s vreemd want ik ben toch echt Robert Johan Boerman en niet Robert J Boerman. Toch? Voor sommige mensen kan dit als kommaneuken overkomen, echter laten we eens zien wat er gebeurt als ik een auto koop, te hard rijd en een bekeuring krijg.

Auto gekocht en kenteken staat op naam van RJ Boerman. En zoals beloofd, rijd ik harder dan de ter plekke maximaal toegestane snelheid en krijg enkele weken later een bekeuring thuis op naam van: BOERMAN RJ. En dat vind ik vreemd, want als Justitie de foto bekijkt en het gefotografeerde kenteken in het register van de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam opvraagt, dan kan het niet anders dan dat Veendam mijn naam aan Justitie doorgeeft als RJ Boerman. Dit om het simpele feit dat ik zo op mijn kenteken vermeld sta en ik er zeer vermoedelijk ook vanuit kan gaan dat mijn naam op deze manier in het kentekenregister is opgenomen. Toch? Indien we daar vanuit gaan, dan vraag ik me toch serieus af of Justitie geen dubbel bestand in haar computersysteem heeft staan, daar mijn naam als RJ Boerman is opgevraagd en opgeslagen maar als BOERMAN RJ is verstuurd. De grote vraag die nu rijst en die ik aan het eind van deel 1 van ‘ Je naam in HOOFDLETTERS’ stelde, is: ‘wie ben je?’. Ben ik inderdaad RJ Boerman of ben ik een soeverein op het land geboren mens dat luistert naar de naam Robert van de familie Boerman? Dat is namelijk wie ik ben. Ik ben mens en ik ben niet mijn naam. Dat is waar het in feite om draait, want de almachtige overheid heeft op slinkse wijze van de vrije mens die we in feite zijn een natuurlijk persoon gemaakt, zodat het mogelijk is om via allerlei wetten en regels de Vrije Mens van Vlees en Bloed uit te kleden en alles af te pakken, mocht dat nodig zijn.

Je bent niet je naam. Dat is wat ik duidelijk wil maken. Er is namelijk een groot verschil tussen ‘ik ben dik’ of ‘ik heet Dik’. Je bent niet je naam, dus dan is de volgende vraag ‘wie ben je dan wel?’. Als ik de Bijbel mag geloven, zijn we geschapen door God en de Kroon op Zijn Schepping. We zijn dus goddelijke wezens van vlees en bloed die van hun ouders een naam hebben gekregen en tot een familie behoren. En dat is werkelijk heel wat anders dan wat de overheid stelt dat we zijn:

‘Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en -datum en als het enigzins kan ook -tijdstip, geslacht en nationaliteit.

Om die juridische erkenning te verwerven wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register. Het begrip natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische entiteit maar als een juridische. Zelfs voor een vondeling moet een constructie opgezet worden om er een natuurlijk persoon van te maken.’


Juist, er wordt dus een constructie opgezet waarmee U zonder pardon door de Nederlandse overheid als staatsburger wordt ingelijfd. Je wordt geboren als Vrije Mens van Vlees en Bloed en op het moment dat je vader aangifte doet, word je voor de overheid automatisch een natuurlijk persoon. Of je het wilt of niet. Weten we dat ook weer. Verder staat er trouwens - voor zover ik heb kunnen beoordelen - nergens in de wet dat je als mens je bekeuring dient te betalen. Of belasting. Je staat als mens nergens in de wet vermeld, maar als natuurlijk persoon die per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit enzovoort is. Maar een mens van vlees en bloed is niet per definitie een natuurlijk persoon, daar deze nog veel meer is dan dat alleen....

Terug naar de aangifte op het Gemene Tehuis: je vader heeft jouw naam en familienaam doorgegeven en je wordt – zo heb ik nagevraagd – met kleine letters in de gemeentelijke basisadministratie opgenomen. Deze gegevens waarbij je met de normale letterversie van je naam bent opgenomen, worden naar alle instanties doorgegeven die het nodig hebben. De overheid weet dus dat ik geboren ben met de namen Robert Johan en dat ik tot de familie Boerman behoor; dat staat immers heel duidelijk op mijn geboorteakte. Dan vraag ik me toch serieus af waarom mijn naam op mijn rijbewijs vermeld staat als Robert J Boerman, terwijl mijn paspoort Robert Johan Boerman laat zien. En het kentekenregister in Veendam zegt dat ik RJ Boerman ben. Nog maffer, onderaan de dikke plastic pagina van mijn paspoort zie ik mijn naam nog een keer staan: BOERMAN ROBERT JOHAN. Nu raak ik echt de kluts kwijt. Ik ben het spoor bijster. Ben ik geboren als Vrij Mens, nu weet ik niet meer wie ik ben. Ben ik mijn naam en moet ik de brief van de deurwaarder aannemen als hij vraagt: "Bent U mijnheer Boerman"?. Eigenlijk moet ik hem teleurstellen en zeggen dat ik dat niet ben. En als hij dan vraagt wie ik wel ben, dan gaat hem dat geen moer aan. Dat zoekt hij zelf maar uit, ik help hem niet. Ik luister (over het algemeen) naar de naam Robert en ben van de familie Boerman en ben niet 'mijnheer Boerman'. Dat is slechts een aanspreektitel en ik ben geen titel...

Dus nogmaals de vraag die ik aan het eind van deel 1 gesteld heb: wie ben jij? Ben jij een Soeverein Mens van Vlees en Bloed of ben jij een natuurlijk persoon? En ben jij je naam? Allemaal vragen waar je eens rustig over na kunt denken want in een volgend deel ga ik verder. Voor nu genoeg, want wat te denken als de overheid jouw geboorteakte gebruikt om daarmee bij de Nederlandsche Bank een lening te krijgen van 600.000 euro. Gewoon omdat jij als staatsburger in je hele werkzame leven ongeveer dat bedrag aan belastingen betaalt. En belasting betaal je niet aan de regering maar aan de Nederlandsche Bank. Trouwens, de naam van de bank – de Nederlandsche Bank – doet vermoeden dat deze bank van Nederland is, echter is deze privébank in handen van enkele oude families. Het is maar dat U het weet. Het geld, maar ook de wetten in Nederland (en wereldwijd), wordt beheersd door banken. Banken lichten op, produceren niets en vragen rente over een product dat uit het niets wordt geschapen. En daarom moeten wij als natuurlijke personen ons leven lang allemaal belasting betalen. Omdat we niet beter weten en denken dat we onze naam zijn en ons met die naam vereenzelvigen. En daarom denken wij Vrije Mensen van Vlees en Bloed dat we alle rekeningen, bekeuringen en aanslagen die op naam staan van een natuurlijk persoon, moeten betalen. Nou mooi niet, want je bent namelijk niet je naam...

Wordt vervolgd.

TIP: Voor de kersverse ouders onder U en voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de ‘Soevereine Mens’ gedachte, is het verstandig om tijdens de aangifte te laten weten dat U de aangifte onder ‘protest en dwang’ doet. Niet dat dit direct iets uit zal maken, maar als U in de toekomst overweegt Uw soevereiniteit aan te vragen/claimen, dan kan dit voor het kind in de toekomst handig zijn.

Robert; van de familie Boerman - 22-04-2012

Je naam in HOOFDLETTERS? - Deel 1

Je naam in HOOFDLETTERS? - Deel 3DISCLAIMER