Welkom bij Hetverzet.nl

Nederland wordt een controlestaat!
Per 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identificatieplicht in werking getreden. Vanaf die datum geldt er voor iedereen vanaf 14 jaar een toonplicht. Daarmee is de belangrijkste stap richting controlestaat gezet. Omdat in de nieuwe wet niet is aangegeven waarvoor deze is bedoeld, brengt de identificatieplicht de verhouding overheid burger uit balans, het evenwicht tussen rechten en plichten is zoek, iedere burger wordt beschouwd als een potentiŽle verdachte en daarom is deze wet principieel fout. In specifieke duidelijk omschreven situaties kan een identificatieplicht gerechtvaardigd of noodzakelijk zijn. In de nieuwe wet is dit doelbindingsprincipe dat nodig is voor de rechtspositie van de burger, losgelaten. De wet bevat geen duidelijke bepaling wanneer de politie of andere bevoegde ambtenaren, wel en wanneer zij niet om een identiteitsbewijs mogen vragen. In de debatten met de Tweede en Eerste Kamer heeft minister Donner het zwaarwegend belang van de identificatieplicht niet kunnen aantonen. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de noodzaak van de identificatieplicht conform de 'social pressing need' in het kader van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, evenmin of het officiŽle doel, de handhaving van de openbare orde, met andere meer doelgerichte maatregelen kan worden bereikt. Omdat het zwaarwegend belang van de identificatieplicht niet is aangetoond en geen onderzoek heeft plaatsgevonden is de wet in strijd met Art. 8 lid 2 van het EVRM.

Registreren, legtimeren, biometrie
We worden nu geconfronteerd met een stortvloed aan maatregelen die Nederland veranderen van een vrij land in een controlestaat. Op voorhand moet de burger meer vrijheden inleveren dan in een democratische samenleving noodzakelijk is. Per 1 januari 2005 werd de identificatieplicht ingevoerd. Op 24 januari werd aangekondigd dat de foto en vingerafdrukken voor het biometrische paspoort dat in augustus 2006 wordt ingevoerd, centraal in een databank zullen worden opgeslagen. Per januari 2006 treedt de Wet vorderen gegevens in werking. Het is de bedoeling dat het Burger Service Nummer waardoor al onze gegevens nog makkelijker kunnen worden uitgewisseld, ook in 2006 wordt ingevoerd. Vanaf 2007 worden telefoongegevens, e-mail en internetgegevens uitvoeriger geregistreerd dan voorheen en tenminste twee jaar bewaard. Op steeds meer plaatsen zullen we ons moeten legitimeren, er komen detectiepoortjes die onze gegevens registreren, en er komen nog meer camera's waarvan een aantal worden uitgerust met gezichtsherkenning. Ook worden in de nabije toekomst politieagenten uitgerust met een vingerscanner.

De kern van al deze maatregelen waarbij de bewijslast wordt omgekeerd is de identificatieplicht waarmee alle informatie aan bestaande personen kan worden gekoppeld. Met biometrie gebeurt dit letterlijk. Dit is Big Brother optima forma; een aantasting van onze rechtspositie. Omdat deze technieken niet perfect zijn en bovendien het principe van de omgekeerde bewijslast grootschalig wordt toegepast, moet aan de effectiviteit van deze maatregelen ernstig worden getwijfeld. Het kan bovendien zeer ernstige gevolgen hebben als informatie aan de verkeerde personen wordt gekoppeld.

U krijgt een identificatiechip.
Dit brengt ons bij het eigenlijke probleem, het biometrisch paspoort. In Europa is Duitsland het eerste land met een biometrisch paspoort. Nederland volgt in augustus 2006. Het is de bedoeling dat het paspoort met machinaal leesbare strook met sofinummer, ook een chip krijgt waarop behalve uw naam, geboortedatum ook een gezichtsscan en twee vingerafdrukken worden opgeslagen. In 2005 zijn er in de gemeenten Almere, Apeldoorn, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht 14.500 testversies van het biometrische paspoort geproduceerd in een pratijkproef met de naam 2 be or not 2 be. Als het gaat zoals men in EU verband over ons heeft besloten, hebben we over een paar jaar allemaal een verplicht identiteitsbewijs op zak met een chip waarvan het signaal ook zonder ons medeweten kan worden geregistreerd. Op 30 september 2004 is in de VS het Visa Waiver Program ingegaan. Iedereen die naar de VS reist, moet een biometrische pasfoto laten maken en zijn vingerafdrukken laten inscannen. Voor reizigers zonder biometrisch paspoort geldt bovendien een visumplicht. Biometrie is niet zo veilig als men ons wil laten geloven. De foutmarge voor een gezichtsscan is ongeveer 10%. Bovendien kan het biometrische paspoort worden gekraakt . Wanneer het biometrische identiteitsbewijs is ingevoerd, is het nog maar een kleine stap naar een geÔmplanteerde chip, natuurlijk eerst vrijwillig maar de vraag is; hoelang nog?

Veiligheid of privacy, een valse tegenstelling!
Na de elfde september spreken politici voortdurend over een nieuwe balans tussen de bescherming van de democratische rechtsstaat en de privacy. De overheid stelt dat we privacy moeten inleveren voor veiligheid. Dit is een valse tegenstelling omdat de privacy van terroristen en criminelen of zelfs verdachten niet hetzelfde is als de privacy van een meerderheid van de bevolking die niets heeft misdaan. Die valse tegenstelling komt niet alleen tot uiting in maatregelen als de identificatieplicht en biometrie maar ook in het bewaren van e-mail, internet en telefoongegevens van iedereen. Wij zijn niet tegen een harde aanpak van de criminaliteit en terrorisme. Wij zijn wel tegen disproportionele maatregelen, tegen een volledige omkering van de bewijslast en tegen de fundamentele uitholling van de democratische rechtstaat! Een verplicht biometrisch identiteitsbewijs voor iedereen is een aantasting van onze privacy evenals het bewaren van elektronische verkeersgegevens. Deze maatregelen leveren geen zinvolle bijdrage aan criminaliteits of terrorismebestrijding. De effectiviteit van identificatieplicht als middel om criminaliteit te bestrijden is ook in andere landen nooit aangetoond..

Sluit u bij ons aan.
De bedoeling van deze site is om informatie te geven en mensen die absoluut geen biometrisch paspoort of identificatiechip wensen, met elkaar in contact te brengen. Omdat door de identificatieplicht en de koppelingswet het recht op werk, zorg, onderwijs enz. aan een identiteitsbewijs is gekoppeld, wordt leven zonder identiteitsbewijs onmogelijk gemaakt. Binnen zes jaar moeten wij allen naar het stadhuis voor een biometrisch identiteitsbewijs. Doen wij dit niet dan betekent dat; geen recht op werk, geen uitkering, geen zorg, geen onderwijs enz. Volgens de overheid is het niet mogelijk om een uitzondering te maken voor personen die biometrie om principiŽle reden afwijzen. Dit geloven wij niet!

Wij willen in een vrij land leven en niet in een Big Brother staat!