De hypotheekakte – alles is van de bank…

LET OP: Onderstaand artikel is gebaseerd op onderzoek dat reeds door enkele mensen in Nederland gedaan is. Denk aan het gezin uit Assen dat weigert de hypotheek nog langer te betalen. Ondanks dat het onderzoek nog steeds gaande is en alle feiten nog niet boven water zijn, probeert de auteur inzicht te verkrijgen in de manier waarop banken werken bij het verstrekken van een hypotheek.

De hieronder beschreven methode waarmee banken geld creëren en hypotheken verstrekken, gaat zeer vermoedelijk in tegen alles wat we denken te weten over hypotheken en hun verstrekkers. Velen onder U zullen het niet eens zijn met dit artikel en mogelijk met ongeloof reageren, maar waar het om gaat is: stel dat de banken inderdaad op onderstaande methode te werkt gaan, wat dan...?

‘Goedemorgen mijnheer, wat kan ik voor U betekenen?’, vroeg de bankdirecteur mij vriendelijk. ‘Ik wil graag een huis kopen’, vertelde ik de beste man achter het bureau. ‘Dat kan. Als U hier even tekent dan is de koopakte rond en voor de rest nog even de papieren tekenen voor de hypotheekakte’. Krabbel-de-krabbel bij de Notaris en een huis gekocht van een slordige 3 ton. De bank is je beste vriend en als je wat centen hebt, kun je veel maken. Althans dat was voor jaren geleden, nu staat het er heel anders voor. Banken hebben met de crisis van 2008 hun ruilmiddel uit omloop genomen, hetgeen betekent dat het volk geen middel (geld) heeft of dingen te ruilen. Ofwel, het geld is op, maar dan komt direct de volgende vraag naar voren: wat is geld en hoe ontstaat dat? Simpel: geld bestaat niet en wordt gecreëerd uit niks en het heeft ook geen enkele waarde.

Terug naar het huis dat ik gekocht heb en de daarbij behorende hypotheekakte. Nadat alles geregeld is en ik inmiddels op de bank in mijn nieuwe huis zit, check ik de papieren nog eens na. Hee, da’s vreemd, op een van de papieren staat alleen een handtekening van mij en niet van de bank… En ook niet van de notaris of wie dan ook, alleen mijn handtekening. Hmm, how come? Alle papieren van de hypotheekakte dienen toch door beide partijen getekend te worden, of zie ik iets over het hoofd? Nou en of…

Tussen de papieren van de hypotheekakte zit 1 papier met alleen mijn handtekening. Papiertje vol tekst en een bedrag dat overeen komt met het bedrag waarvoor ik het huis gekocht heb. Laten we dat bedrag voor het gemak op 100.000 euro houden. Met de hypotheek leen in ik feite 1 ton van de bank. Helaas zie ik niets van dat geld wat dat gaat naar de oude eigenaar van het huis. Althans dat denk ik en zo ook de rest van Nederland/de wereld, maar is dat ook werkelijk zo? Wat er in feite gebeurt, is het volgende:

Het papiertje met daarop alleen jouw handtekening, is een papiertje dat je van de bank gekregen hebt. Belangrijk detail: het is een papiertje van de bank. En dat simpele papiertje is met jou krabbel er onder veranderd van een ‘waardeloos papiertje’ in een ‘waardepapier’. Ter waarde van 250.000 euro (als resultaat van 100.000 euro en daarbij opgeteld de interest over de looptijd van de hypotheek). ‘Toevallig’ precies het bedrag dat de hypotheek waard is. En de rest van de papieren is getekend door bank en mij. Door beide partijen dus. Dat is de hypotheekakte. Daarmee leen ik van de bank 100.000 euro die – zo is ons wijs gemaakt – aan de oude eigenaar is gegeven om zijn huis mee te betalen. Herhaling: zo wordt ons wijs gemaakt! Maar zo is het niet. In werkelijkheid heb jij met het ondertekenen van dat waardepapier, voor de bank een papier gecreëerd dat een waarde heeft van 250.000 euro. De zogenaamde ‘Promissory Note’. En dat waardepapier is voor de bank van belang omdat het een waarde heeft en te verkopen is, te verhandelen. Geld heeft geen waarde, maar een waardepapier waar je geld mee kan maken, heeft dat wel. Kun je het nog volgen? Mooi, gaan we verder.

De bank heeft van mij dus een waardepapier gekregen met daarop alleen mijn handtekening. Dit waardepapier heeft – mits ondertekend - een waarde van 250.000 euro, exact het bedrag dat de hypotheek over z’n looptijd op zal leveren voor de bank. En omdat dit een waardepapier is, een Promissory Note’, die door mij ondertekend is en ik (onder bepaalde voorwaarden) zal betalen, is het huis dat ik gekocht heb in feite al met dit papier betaald. Daarnaast heb ik ook nog eens een hypotheek van 100.000 euro omdat ik de rest van de hypotheekakte ook ondertekend heb. Deze papieren zijn wél door beide partijen ondertekend. En die ton is naar de oude eigenaar? Not. Doordat ik 100.000 euro geleend heb en in de veronderstelling ben dat de bank dit bedrag aan de oude eigenaar gegeven heeft, heeft de bank daarmee de mogelijkheid – en daar maken ze dankbaar misbruik van – om dit bedrag keer 9 te doen. Het zogenaamde ‘fractional banking’. De bank mag 9 keer zoveel uitlenen als men in kas heeft. Dus op basis van dat waardepapier ter waarde van 250.000 euro mag de bank 2.250.000 euro creëren. Zo maar uit het niets. En van die 2,25 miljoen is er 1 ton doorgeschoven naar de oude eigenaar en waarmee de bank dus 2.150.000 euro voor zichzelf creëert. De grote vraag is als de bank de eigenaar 1 ton van die 2,25 miljoen gegeven heeft, er zelf 2,15 in de zak stopt, is: waar is mijn geleende ton gebleven die ik in feite nooit ontvangen heb maar wel aflossing en rente voor betaal…?

Robert; van de familie Boerman - 17-09-2012

PS: Hypotheekproblemen? Surf naar www.hypotheekdrama.nl of naar www.ont-moeting.eu voor meer informatie...

DISCLAIMER