De Soevereine Mens

PERSBERICHT

Getuige de website www.ikclaimmijnnaam.nl vormen soevereine mensen in Nederland een kleine maar groeiende groep individuen die zich onafhankelijk en vrij hebben verklaard van het Koninkrijk der Nederlanden. Na een specifieke en wettelijk mogelijke procedure te hebben uitgeplozen en gevolgd, zijn deze mensen niet langer Nederlands staatsburger, maar onafhankelijke mensen van vlees en bloed en niet langer verplicht mee te dansen in het financiële en psychologische machtsspel van de heersende elite. We schrijven 30 juni 2010. Bij het Internationaal Strafhof in Den Haag wordt co-auteur luca; van dinter onrechtmatig gearresteerd na het indienen van de strafaangifte tegen de Staat der Nederlanden voor betrokkenheid bij het organiseren en sproeien van chemtrails.

Zijn opsluiting als bevlogen idealist in een politiecel is het beginpunt van een juridische speurtocht naar de mogelijke weerbaarheid van een burger tegen een soms meedogenloze Staat.

Bij het ontwarren van deze puzzel werd haar duidelijk dat reeds na de vernietiging van de Bataafsche Republiek, met haar Grondwet voor een Vrij Nederlands Volk (1798), door Napoleon en na diens nederlaag bij Waterloo door het Verdrag van Parijs (1815), de mens a.h.w. gegijzeld is binnen het Nederlandse wetssysteem. Mensen werden toen en worden ook nu nog voorgespiegeld Staatsburgers te “ZIJN”, gerepresenteerd middels een persoonlijk uniek Burger-Service-Nummer in plaats van vrije, onafhankelijke d.w.z. soevereine Mensen.

In de zoektocht naar mogelijke juridische procedures om de Mens weer vrij te maken van deze eenzijdig opgelegde beperktheid ontmoeten beide auteurs elkaar en gaan zij samen een boeiende en leerzame weg naar wat juridisch “soevereiniteit“ heet, en in de volksmond “de Vrije Mens” genoemd wordt. In dit eerste deel van een nog steeds doorgaande weg, schetsen de auteurs de kenmerken van dit wetssysteem en haar hardnekkige pogingen om mensen onbewust en onvrij te houden. Het boek biedt handvatten voor iedere lezer om zelf ook (een deel) van deze weg naar vrijheid te gaan.

Titel: De Soevereine Mens
224 pagina’s, paperback
ISBN: 9789078070788
prijs: € 19,95
Uitgever: Frontier Publishing
Voor meer informatie:
FRONTIER PUBLISHING
Marnixstraat 82, 1015 VX Amsterdam.
Tel.: 020-3309151
Website: http://frontierworld.nl/publishing/
E-mail: info@frontierworld.nl

Bestellen:
Wil je een gesigneerd exemplaar van 'De Soevereine Mens' bestellen? Vul dan onderstaand formulier in en maak € 24,95 (incl. verzenden - Belgie: € 29,95) over op rekening nummer 5806284 (IBAN: NL 41 INGB 000 5806284 - BIC: INGB NL 2a) t.a.v. Stichting Total Health Clinic o.v.v. 'DSM' en het boek zal binnen enkele dagen bij je bezorgd worden.

Boek: De Soevereine Mens
Auteur: robert; boerman / luca; van dinter
Uitgeverij: Frontier Publishing
ISBN: 9789078070788
Prijs: € 19,95
Datum: augustus 2015


Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
E-mail:
Aantal:De Soevereine Mens

We schrijven 30 juni 2010, bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, waar co-auteur luca; van dinter onrechtmatig gearresteerd wordt na het indienen van de strafaangifte tegen de Staat der Nederlanden voor haar betrokkenheid bij chemtrails.'

De opsluiting als bevlogen idealist in een politiecel is het beginpunt van een juridische speurtocht naar de weerbaarheid van een burger tegen een soms meedogenloze Staat. Bij het ontwarren van de puzzel wordt duidelijk dat al na de vernietiging van de Bataafsche Republiek met haar Grondwet voor het Vrije Nederlandse Volk (1798) door achtereenvolgens Napoleon en na diens nederlaag bij Waterloo door het Verdrag van Parijs (1815), de mens gegijzeld wordt binnen het Nederlandse wetssysteem. Mensen werd en wordt voorgespiegeld dat zij een Staatsburger met bijbehorend uniek BurgerServiceNummer “ZIJN” in plaats van een Mens.

In de juridische procedures om de Mens weer vrij te maken van deze eenzijdig opgelegde onvrijheid ontmoeten de auteurs elkaar en gaan samen een boeiende en leerzame weg naar wat juridisch “soevereiniteit“ heet, maar in de volksmond “de Vrije Mens” genoemd wordt. In wat nu een eerste deel is van de nog steeds voortgaande weg, schetsen zij de kenmerken van dit wetssysteem en haar hardnekkige pogingen om mensen onbewust te houden. Het boek biedt handvatten voor iedere lezer om ook (een deel) van deze weg naar vrijheid te gaan.

DISCLAIMER