Groeiafwijking of ziekte?

De afgelopen jaren zijn er in diverse Nederlandse graancirkels afwijkingen gevonden die al eerder in Amerika, Canada en Engeland gevonden werden. Het vermoeden bestaat dat er al heel vroeg in het groeiseizoen een soort van energetisch patroon van de nog te vormen graancirkel op het land ‘geplaatst’ wordt. Deze energie zou de plant dermate aantasten zodat er in een later stadium groeiafwijkingen gevormd worden. Dit is de meest gangbare theorie over onderstaande afwijking. De grote vraag is: klopt deze theorie? Persoonlijk heb ik zo mijn twijfels.


Dronten, Flevoland, 11-07-2003

Al meerdere malen heeft onderzoek in Nederlandse graancirkels dergelijke groeiafwijkingen boven water weten te halen. In eerste instantie ging ik uit van de eerdergenoemde theorie, gewoon omdat er eigenlijk geen andere verklaring voor was, tenminste tot op heden.

Afgelopen jaar werden dergelijke ‘afwijkingen’ ook gevonden in de formatie van Dronten. Dit is bewust niet op deze website vermeld, gewoon omdat ik eerst zeker wilden weten of het nu om een afwijking ging die bij het graancirkelfenomeen hoort of dat het iets anders was. In de formatie van Dronten waren veel van bovengenoemde afwijkingen. Buiten dat deze ‘afwijkingen’ in de cirkel gevonden werden, stonden ze ook tot ver buiten de cirkel in het staande graan en dat zette mij aan het denken…

Na het seizoen ben ik in contact gekomen met een wat oudere boer die zijn hele leven al in de graanhandel gezeten heeft. Deze wist mij te vertellen dat het zeer vermoedelijk om een ziekte ging. Hij vertelde mij dat het bovenste blad van de stengel - het vlaggeblad - niet open gaat en zodoende de stengel niet verder naar boven kan groeien. Aangezien de stengel toch doorgroeit, groeit deze in kronkels. Mocht ik meer zekerheid hierover willen dan adviseerde de boer mij om eens met iemand anders contact op te nemen. Iemand die op de Landbouwuniversiteit van Wageningen gewerkt had. Tot op heden is mij nog echter nog niet gelukt om met deze persoon in contact te komen, maar er wordt aan gewerkt.

In ieder geval ben eind juli bij mij in de buurt met toestemming van de eigenaar een graanveld ingelopen om te kijken wat er allemaal in een veld zonder cirkel te zien is. Tot mijn grote verbazing vond ik daar in het staande graan ook diverse ‘groeiafwijkingen’.


Zutphen, Gelderland, 2003

In mei dit jaar heb ik in eigen tuin een stukje grond ingezaaid met biologische tarwe. Gewoon om nu eens van dichtbij te zien hoe graan zich ontwikkeld door het seizoen heen. Aangezien het graan door omstandigheden te laat gezaaid was, staat het er nu nog. Gelukkig wel, want onlangs vond ik in mijn eigen stukje graan twee 'groeiafwijkingen'.

  
'Groeiafwijkingen' in eigen tuin

Concluderend zou je kunnen stellen dat deze 'afwijkingen' niet alleen in graancirkels te vinden zijn, doch ook in een gewoon graanveld. Vandaar dat mijn voorzichtige conclusie is dat bovenstaande 'groeiafwijkingen' mogelijk het resultaat van een ziekte (?) zouden kunnen zijn. Het verdere onderzoek hiernaar is in volle gang.

© Robert Boerman 2003