Grote Piramide 15.000 jaar oud?

Er is al veel zin en onzin over de befaamde en eindeloos onderzochte piramiden van Egypte geschreven. Na eeuwen lang onderzoek en speculaties is men er nog steeds niet over uit wie, wat, hoe, en wanneer de Grote Piramide is gebouwd. De hedendaagse egyptologen zijn het er over eens dat Cheops de bouwer is van de grote piramide. Egyptologen weten het zeker. Er is geen twijfel mogelijk aangezien er boven de 'koningskamer' in de zogenaamde 'drukverlichtingkamers' een cartouche is gevonden waar de naam van Cheops geschreven staat. Dit is volgens de egyptologen het overtuigende bewijs dat Cheops de Grote Piramide heeft gebouwd. Maar de cartouche van Khufu is eigenlijk al vanaf het begin van de 'ontdekking' van deze cartouche door kolonel Howard Vyse in 1837 in twijfel getrokken. Men had vrij kort na de 'ontdekking' van Vyse het idee dat hij zelf deze cartouche op een buitengewoon onwaarschijnlijke plaats had geschilderd (een medewerker van Vyse bemerkte dat de verf van de cartouche nog nat was). Zecharia Sitchin kon in 1980 na een grondig onderzoek genoeg bewijsmateriaal aandragen dat de cartouche een vervalsing is. Sitchin vertelt dat de cartouche was geschilderd met symbolen die pas 2000 jaar na Khufu gebruikt werden. Toch is die cartouche voor veel egyptologen hét overtuigende bewijs dat Khufu de bouwer was van de Grote Piramide van Gizeh.

Maar is dit wel zo? Hebben de egyptologen wel gelijk met wat men ons placht wijs te maken? Laten we eens kijken welke feiten er nog meer voorhanden zijn. Feiten waarover je bijna niemand hoort spreken omdat deze feiten van een Arabische bron hebben en die mogen van oudsher niet mee doen. Er zijn diverse verslagen van Arabische kroniekschrijvers die ons kunnen vertellen dat de Grote Piramide van Gizeh is gebouwd vóór de allesvernietigende zondvloed om de kennis, die de mensheid van de goden hadden gekregen, te bewaren voor na de vloed. Verschillende van deze verslagen staan samengevat in de Hitat van Al Makrizi (begin 1900 vertaald vanuit het Arabisch in het Duits - Universiteit leiden) waarin hij zeer gedetailleerd verslag doet over de Grote Piramide en de bouwer ervan, een Egyptische koning van voor de zondvloed.

Ooit heeft er op de Grote Piramide een witte buitenmantel gezeten waarop te lezen was wanneer de Grote Piramide was gebouwd. Kalief Abdallah Al-Mahmun kreeg in het jaar 827 n. Chr. van zijn vader, Harun Al Rashid, Egypte toegewezen. Harun Al-Rashid had Noord-Afrika had veroverd in naam van de Heilige Oorlog, de Yihad, om alle bewoners in die gebieden te bekeren tot de Islam. Al-Mahmun zal gedacht hebben; ' ik ben de baas, Egypte is van mij, de Piramide is van mij en ik zal eens zien wat er in verborgen zit', aangezien oude overleveringen verhaalden van goud, wapens die niet roestten, en glas dat kon worden gebogen zonder te breken. Al-Mahmun hakte een gat in de buitenmantel van de Grote Piramide en ging op onderzoek uit. Waarschijnlijk is het gat van Al-Mahmun de oorzaak geweest dat de buitenlaag uit zijn verband raakte en er tijdens de grote aardbeving van 1301 afschoof. Na de aardbeving zijn de stenen gebruikt om Caïro weer op te bouwen.

Dr. Abu Sahyd had rond het jaar 1200 n. Chr. zijn praktijk tegenover de Grote Piramide. In zijn vrije tijd besteedde hij al zijn aandacht aan zijn grootste hobby; de Egyptische oudheid. De teksten op de Grote Piramide, die hij zelf niet kon lezen, heeft hij waarschijnlijk laten ontcijferen door de Kopten die toen het oude Egyptische schrift nog beheersten en konden lezen. Een van de teksten was volgens Abu Sahyd dat de Grote Piramide was gebouwd in 'Vallende Gier in Kreeft'. Maar wat betekent 'Vallende Gier in Kreeft', en kunnen aan de hand van dit feit er achter komen hoe oud de Grote Piramide van Gizeh precies is? Ik denk van wel.

De zon loopt in de Dierenriem altijd vooruit, behalve in het lentepunt, want dan loopt de zon terug, dan valt de zon als het ware. Samenvattend is volgens deze oude piramidetekst de Grote Piramide gebouwd ten tijde van 'Vallende Gier in Kreeft'. Als we dit in gewoon Nederlands vertalen dan staat er dus dat de Grote Piramide is gebouwd toen de zon achteruit liep in het lentepunt tijdens het tijdperk Kreeft, welke van ca. 8810 tot 6650 v. Chr. liep. De tekens van de Dierenriem lopen achterwaarts. Heden ten dage leven wij in het teken Vissen. Daarvoor waren het Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft en Leeuw. Maar als de Arabische legenden gelijk hebben dan klopt er hier iets niet want de Grote Piramide zou gebouwd zijn vóór de zondvloed, maar we hebben net kunnen zien dat het tijdperk Kreeft liep van ca. 8810 tot 6650 v. Chr. Hebben de Arabische geschiedschrijvers het dan toch verkeerd gehad, of niet?

Egyptenaren priesters hadden Herodotes verteld dat de Zon vier keer buiten haar gewone positie opkwam, dat wil zeggen, twee keer waar de zon ondergaat, en twee keer waar de zon opkomt. Maar een Zon die in het westen opkomt kan volgens de hedendaagse geleerden niet dus dit gedeelte wat Herodotes over de Egyptenaren verteld wordt over het algemeen als 'verkeerd begrepen' geïnterpreteerd. Maar Herodotes was niet gek, hij had het goed.

Albert Slosman vertelt in zijn boek 'De astrologie van het oude Egypte' dat een letterlijke vertaling van Egyptische hiëroglyfen vertellen dat de Aarde tijdens de Grote Ramp (Zondvloed) 180 graden is gedraaid. Ook Arabische kroniekschrijvers berichten al dat; '... de reden dat Saurid de Grote Piramide liet bouwen omdat hij 300 jaar voor de bijna alles verwoestende zondvloed een droom had, waarin de Aarde draaide, de mensen vluchtten en de sterren naar beneden stortten'.

Nadat de Aarde 180 graden was gedraaid en haar gewone rotatie om haar as behield, toen kwam vanaf de Aarde gezien de Zon op in het westen. Het logische gevolg hiervan is dat de Dierenriem ook de andere kant uitloopt en zodoende er een tijdperk Kreeft was vóór het tijdperk Leeuw. Als we terug gaan rekenen dan komen we tot het volgende resultaat; Vissen, Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, de Zondvloed waardoor de Aarde 180 graden is gedraaid en daarvoor een tijdperk Kreeft omdat de Zon toen andersom door de Dierenriem liep en dus vanaf de Aarde gezien de dierenriem een andere volgorde heeft dan we heden ten dage hebben. Herodotes was niet gek! Hij heeft precies opgeschreven wat de Egyptische priesters hem hadden verteld.

Als we al deze feiten op een logische manier bekijken en niet van tevoren zeggen dat bepaalde feiten gewoonweg niet kunnen kloppen omdat wij ze misschien nu nog niet kunnen plaatsen, of dat een of andere geschiedschrijver uit vroeger tijden de informatie wellicht verkeerd heeft genoteerd, dan kunnen we naar mijn idee niets anders concluderen dat de Grote Piramide, gebouwd in 'Vallende Gier in Kreeft', 15.000 jaar oud is. Op deze manier krijgen alle voorhanden zijnde feiten, inclusief de Arabische, een zeer logische verklaring; ze kloppen.

Muhammad ben Abdallah ben Abd el-Hakam geeft ons een heel simpele en tegelijkertijd zeer logische verklaring waarom de Grote Piramide van vóór de zondvloed is omdat als de Grote Piramide van ná de zondvloed is, de mensheid er dan veel meer over zouden moeten weten. Een uitspraak waar volgens mij niets tegenin valt te brengen, hoe graag menigeen het ook zou willen.

Maar zoals altijd, de tijd zal het ons leren.

© Robert Boerman 2000