Wil je een gesigneerd exemplaar van onderstaande boeken bestellen?
Klik dan hier. Bij voorbaat dank.Water Klank Beelden (1) - de geometrie van geluid - Robert Boerman

Stel je voor dat je een methode tot je beschikking hebt waarmee het mogelijk is om geluid zichtbaar te maken. Heb je er wel eens over nagedacht hoe dat er dan uit zou zien?

De foto’s in dit boek zijn het resultaat van het in trilling brengen van een wateroppervlak door middel van geluid. Hieruit valt te leren dat elke trilling een eigen vorm heeft. Precies wat de ‘nieuwe wetenschap’ van de kwantummechanica ons duidelijk wil maken: de wereld om ons heen bestaat uit niets anders dan een trillend energieveld. Materie is niets anders dan trillende moleculen in een bepaalde vorm. Met behulp van waterklankbeelden is het mogelijk om de onzichtbare wereld van geluid (trillingen) zichtbaar te maken. Een uniek en rijk geďllustreerd boek.

De onzichtbare wereld van geluid zichtbaar gemaakt in waterklankbeelden

Auteur: Robert Boerman
Pagina's: 148 - full color - z/w
Prijs: € 24,95
Uitvoering: hardcover

Klik hier om een gesigneerd exemplaar te bestellen.Water klank Beelden (2) - zichtbaar geluid voor meditatie - Robert Boerman

Oude kennis en kwantumfysica leert ons dat de wereld om ons heen uit niets anders bestaat dan frequenties, trilling en resonatie.

De wereld om ons heen bestaat uit trilling, klank en muziek en ons brein speelt daar een grote rol in. Als waarnemer die onze waarnemer beinvloed, hebben wij invloed op de wereld om ons heen, maar hoe?

Door middel van meditatie kan je geest tot rust en diepere inzichten te komen. De 52 speciaal geselecteerde Water Klank Beelden zijn bedoeld om op te mediteren, om tot rust te komen en vandaar uit een betere wereld te creëren...

Naast een 10-tal pagina's met informatie en uitleg, heb ik 52 schitterende foto's uitgezocht die bedoeld zijn om op te mediteren. Elke foto is voorzien van een citaat om over na te denken of op te mediteren.

Titel: Water Klank Beelden (2) - zichtbaar geluid voor meditatie
Auteur: Robert Boerman
Pagina's: 132 - full color - z/w
Prijs: € 24,95
Uitvoering: hardcover


Klik hier om een gesigneerd exemplaar te bestellen.Water klank Beelden (3) - de verborgen toepassing van geluid, frequenties en resonantie - Robert Boerman

Water Klank Beelden bieden de mogelijk om geluid zichtbaar te maken. Elke trilling (frequentie) geeft een andere geometrische vorm weer.

Geluid heeft vele toepassingen. Van het genezen van mensen tot het laten zweven van stenen. Met de juiste kennis van geluid, frequenties en resonantie is er nog veel meer mogelijk dan ons verteld wordt. Ziektes kunnen tot het verleden behoren, lood is in goud te veranderen en zware stenen kun je laten zweven met behulp van geluid... Dit boek geeft een overzicht weer van verschillende toepassingen van geluid, frequenties en resonantie.

Een uniek en rijk geďllustreerd boek. Auteur: Robert Boerman
Pagina's: 132 - full color - z/w
Prijs: € 24,95
Uitvoering: hardcover

Klik hier om een gesigneerd exemplaar te bestellen.De Soevereine MensDe Soevereine Mens - robert; boerman / luca; van dinter

We schrijven 30 juni 2010, bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, waar co-auteur luca; van dinter onrechtmatig gearresteerd wordt na het indienen van de strafaangifte tegen de Staat der Nederlanden voor haar betrokkenheid bij chemtrails.'

De opsluiting als bevlogen idealist in een politiecel is het beginpunt van een juridische speurtocht naar de weerbaarheid van een burger tegen een soms meedogenloze Staat. Bij het ontwarren van de puzzel wordt duidelijk dat al na de vernietiging van de Bataafsche Republiek met haar Grondwet voor het Vrije Nederlandse Volk (1798) door achtereenvolgens Napoleon en na diens nederlaag bij Waterloo door het Verdrag van Parijs (1815), de mens gegijzeld wordt binnen het Nederlandse wetssysteem. Mensen werd en wordt voorgespiegeld dat zij een Staatsburger met bijbehorend uniek BurgerServiceNummer “ZIJN” in plaats van een Mens.

In de juridische procedures om de Mens weer vrij te maken van deze eenzijdig opgelegde onvrijheid ontmoeten de auteurs elkaar en gaan samen een boeiende en leerzame weg naar wat juridisch “soevereiniteit“ heet, maar in de volksmond “de Vrije Mens” genoemd wordt. In wat nu een eerste deel is van de nog steeds voortgaande weg, schetsen zij de kenmerken van dit wetssysteem en haar hardnekkige pogingen om mensen onbewust te houden. Het boek biedt handvatten voor iedere lezer om ook (een deel) van deze weg naar vrijheid te gaan.

Boek: De Soevereine Mens
Auteur: robert; boerman / luca; van dinter
Uitgeverij: Frontier Publishing
ISBN: 9789078070788
Prijs: € 19,95
Datum: augustus 2015
Uitvoering: paperback


Klik hier om een gesigneerd exemplaar te bestellen.De Grap van de Graancirkel - Robert Boerman

'Zijn graancirkels mensenwerk?'

Deze vraag staat centraal in het tweede graancirkelboek van Robert Boerman. In 'De Grap van de Graancirkel' gaat de auteur er vanuit dat alle graancirkels door mensen gemaakt worden. Graancirkels zijn mensenwerk en stap voor stap wordt uitgelegd hoe je zelf een graancirkel kunt maken.

Gaandeweg het boek wordt duidelijk dat een aantal zaken niet eenvoudig te verklaren zijn, want wat te denken van al die biofysische afwijkingen die in graancirkels gevonden zijn? Afwijkingen die ook in windschade gevonden zijn en in een graanveld zonder cirkel. En waarom maakt men graancirkels op leylijnen en welke rol spelen lichtbollen? Of moeten we spreken van stofdeeltjes? Kan men de groei van graan manipuleren of heeft dat met de in graancirkels gemeten frequenties te maken? Speelt de plasma-vortex theorie van prof Meaden nog een rol en wat heeft het ontstaan van graancirkels met een Amerikaanse uitvinding te maken? En wat is de link tussen beide onderwerpen en de lichtbol-theorie van Haselhoff?

In 'De Grap van de Graancirkel' worden diverse zaken beschreven die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, echter door al deze zaken te combineren is de auteur er in geslaagd een geheel andere kijk op het graancirkel fenomeen te geven. Zijn graancirkels inderdaad mensenwerk zoals de subtitel van het boek doet vermoeden of komen ze op een andere manier tot stand? Dit boek tracht op basis van een 13-jarige studie antwoorden te geven op de vele vragen die in de loop van de jaren gerezen zijn. De belangrijkse vraag is wellicht: 'Wie zijn de graancirkelmakers?' Het antwoord is te vinden in 'De Grap van de Graancirkel'.

Prijs: € 14,95
160 pagina's, full color
Farmerman Publishing
ISBN: 9789080571624
Uitvoering: Paperback

Klik hier om een gesigneerd exemplaar te bestellen.Graancirkels, Goden en hun Geheimen - Robert Boerman

In de meer dan 20 jaar dat de mensheid over de gehele wereld word 'getrakteerd' op duizenden graancirkelformatie's en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren.

Is het, zoals sceptici ons willen doen laten geloven, allemaal mensenwerk? Zijn er over de hele wereld diverse grapjassen bezig om bij nacht en ontij U en mij voor de gek te houden, en dat al jaren lang?

In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformatie's, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire Engeland. Het betreft een 'oudhebreeuwse' inscriptie en de zogenoemde DNA-spiraal. In dič twee formatie's staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de 'graancirkelcode' te kraken.

Lees wie de 'goden' waren en dat 'ze' nog steeds onder ons zijn, om de mensheid door middel van prachtige gewasformatie's klaar te stomen voor een naderende dimensieovergang.

Uitgeverij: Frontier Publishing
ISBN: 90-806700-1-4
Euro 15,90

Klik hier om een gesigneerd exemplaar te bestellen.Crop Circles, Gods and their Secrets - Robert Boerman

In the more than 20 years that mankind all over the world has been treated with thousands of crop circle formations, nobody was able to explain this phenomenon.

Could it be as sceptic would have us believe, human handy work? Could there be assorted jokers world wide busy misleading you and me by night and in all weathers for years now?

In this engaging written book you can read how beside a scientific and historical section the author links two separate crop circles, both near Alton Barnes. They contain an old Hebrew inscription and the so called Double Helix. They yield the name of the 'maker', his message, important facts and the summary of human history. This resulted in the commencement of cracking the crop circle code.

Read who the gods were and how they are still among us to prepare us for the coming dimension transformation by splendid crop circles.

Euro 14,90

Klik hier voor meer informatie en om een gesigneerd exemplaar te bestellen.

Waterklankmandala's kleuren - Robert Boerman

Sinds mijn boek 'Water Klank Beelden - de geometrie van geluid' is verschenen, heb ik veel vragen ontvangen van mensen die vroegen of het mogelijk wat om Water Klank Beelden in te kleuren. Na wat gepuzzel ben ik in staat geweest om een unieke serie Water Klank Mandala's samen te stellen die in onderstaand boek zijn opgenomen.

Het boek bevat 12 pagina's met kleurenfoto's van Water Klank Beelden en 44 mandala's om zelf in te kleuren. Uitgeverij Akasha zorgt voor publicatie en rond oktober ligt het boek in de winkel. Tot dan,

Robert Boerman
Soeverein Mens / Visionair / Auteur / Onderzoeker / Fotograaf / Kunstenaar / Uitvinder

Boek is uitverkocht maar kan voor geintereseerden eventueel bijbesteld worden.

Klik hier voor meer informatie en om een gesigneerd exemplaar te bestellen.